Het succes van content valt of staat met een goede contentstrategie. Want hoe zorg je er voor dat een boodschap de doelgroep bereikt én boeit? De contentstrategie geeft antwoord op die vraag in een concreet plan van aanpak voor productie, publicatie en contentbeheer. Ook het concept is onderdeel van de contentstrategie.

Plannen en afstemmen

Het frequent publiceren van waardevolle content vraagt om goed plannen en afstemmen. Daarom maken wij vaak gebruik van een contentkalender, waarvoor we in de strategie al een stevige aanzet doen. Een contentkalender is een schema waarin mogelijke onderwerpen, uitwerkingen, geschikte media en de taakverdeling op datum beschreven staan. Ook bijzondere publicatiemomenten staan vermeld. Deze leidraad voor contentbeheer delen we online met jou en andere contentbeheerders. Bijvoorbeeld via Google Drive. Zo houden alle betrokkenen het overzicht en blijft de continuïteit gewaarborgd.